ถังขยะพลาสติก เนื้อเหนียว ทนทาน บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด
โทร 02 006 6464, 099 141 8444
  • th
  • ขยะติดเชื้อ
  • ขยะติดเชื้อ
  • ขยะติดเชื้อ
  • ขยะติดเชื้อ

ขยะติดเชื้อ


ขยะติดเชื้อ

ถังขยะพลาสติกใส ฝาสี สกรีน ขยะติดเชื้อ 60 ลิตร

ขนาด 38 x 38 x 83 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 700.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะพลาสติกสี ฝาใส สกรีน ขยะติดเชื้อ 60 ลิตร

ขนาด 38 x 38 x 83 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 650.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะพลาสติกใส สกรีน ขยะติดเชื้อ 60 ลิตร

ขนาด 38 x 38 x 83 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 680.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงเหลี่ยม สกรีน ขยะติดเชื้อ 60 ลิตร

ขนาด 38 x 38 x 83 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 650.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะใหญ่ ฝาเรียบ สกรีนขยะติดเชื้อ 120 ลิตร

ขนาด 49 x 55.5 x 99 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 1,450.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะใหญ่ ฝา 1 ช่องทิ้ง สกรีนขยะติดเชื้อ 120 ลิตร

ขนาด 49 x 55.5 x 111 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 1,450.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะใหญ่ ฝาเรียบ สกรีนขยะติดเชื้อ 240 ลิตร

ขนาด 58 x 71.6 x 107 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 1,750.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะใหญ่ ฝา 1 ช่องทิ้ง สกรีนขยะติดเชื้อ 240 ลิตร

ขนาด 58x71.6x123 ซม. สกรีนขยะติดเชื้อ ราคา : 1,750.00 บาท

สอบถาม