ถังขยะพลาสติก เนื้อเหนียว ทนทาน บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด
โทร 02 006 6464, 099 141 8444
 • th
 • บทความเกี่ยวกับถังขยะ
 • บทความเกี่ยวกับถังขยะ
 • บทความเกี่ยวกับถังขยะ
 • บทความเกี่ยวกับถังขยะ

บทความเกี่ยวกับถังขยะ


บทความเกี่ยวกับถังขยะ

เกร็ดความรู้ ถังขยะ แบบต่างๆ
อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทุกคนอาจมองข้ามข้อดีไป สิ่งนั้นคือ ถังขยะ

เพราะช่วยคัดแยกขยะให้เป็นสัดส่วน สังเกตุได้จากสีถังขยะแต่ละประเภท
โดยจะสามารถ แบ่ง ถังขยะเป็นแต่ละประเภท ได้ดังนี้

 1. สีเหลือง กับขยะประเภทของแห้ง เราสามารถนำเอาเศษ ชิ้นส่วนเหลือใช้มาประยุค หรือกลับไปรีไซเคิลนำมาใช้ใหม่ได้
 2. สีเขียวเก็บขยะเปียก
 3. สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นประเภทสิ่งของที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลใช้งานต่อได้อีก
 4. สีแดง เป็นประเภทขยะอันตราย ห้ามเข้าใกล้ หรือหยิบจับ

      ซึ่งนอกจากถังขยะมีคุณสมบัติการคัดแยกขยะแบบอัตโนมัติ(ต้องอาศัยจรรยาบรรของมนุษย์ร่วมด้วย) แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกหลากหลายประเภท ได้แก่

 • ปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง
 • ปกปิดกลิ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ภายในถัง
 • ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น
 • ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ได้สัดส่วนภายใต้ความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • สร้างอุปนิสัยของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นผู้รักความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่

ถังขยะเทศบาล และ ถังขยะ กทม. จะต่างกันตรงเป็นคำเรียกของถังขยะที่ทาง เทศบาล หรือ กทม. ให้บริการประชาชน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีมือจับสำหรับเข็น ตัวถังติดล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 120 ลิตร 190 ลิตร 240 ลิตร
660 ลิตร และ 1,100 ลิตร สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกได้เลย

******************************************************************************************

ถังขยะ ความหมายว่าอะไร?


ถังขยะ หมายถึง ที่รองรับ ที่ทิ้ง หรือที่สำหรับจัดเก็บรวบรวมขยะ  สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้คนไม่ต้องการ และทิ้งมันไป ขยะมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว ขยะที่ย่อยสลายได้และที่ย่อยสลายไม่ได้ ของที่ใช้ประโยชน์ได้และที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขยะมีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ถ้าหากว่ามีการจัดการกำจัดที่ไม่ถูกต้อง เพราะสาเหตุเหล่านี้จึงทำให้เกิดการแยกประเภทถังขยะได้ 4 ประเภท เพื่อความคล่องตัวในการจัดเตรียมเพื่อทำลายหรือนำมารีไซเคิลได้ง่าย โดยสีมาตราฐาน ของ ถังขยะแยกประเภท ในประเทศไทยแบ่ง โดยมีความหมายดังนี้

สีแดง ถังขยะ "อันตราย"

สีเขียว ถังขยะ "ขยะเปียก" หรือ ถังขยะ "ย่อยสลายได้"

สีเหลือง ถังขยะ "รีไซเคิล"

สีน้ำเงิน ถังขยะ "ทั่วไป"

**********************************************************************************************************

การคัดแยกประเภทขยะ แบบต่างๆ

การคัดแยกขยะเป็นเรื่องง่ายๆ  แค่ทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภทโดยทั่วไป เราสามารถคัดแยกขยะได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. ขยะย่อยสลายได้  :  เป็นขยะที่เน่าเสียง่าย หรือมีความชื้นสูง เช่น เศษผัก ผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร  เป็นต้น

2. ขยะรีไซเคิล : เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือขายเพื่อนำกลับไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ ขวดแก้ว กล่องเครื่องดื่ม  เป็นต้น

3. ขยะพิษ หรือขยะอันตราย : เป็นขยะที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋อง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

4.ขยะทั่วไป : เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ เช่น กระจกแตก ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น

*******************************************************************************************